جدول خدمات

703
عنوان خدمت  نحوه ارائه زیر خدمت راهنمای استفاده از زیر خدمت اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسنامه زیر خدمت) لینک صفحه دریافت خدمت سوالات متداول بیانیه  سطح توافق خدمت  شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
عنوان خدمت کلان(شناسه خدمت) عنوان زیر خدمت(شناسه زیر خدمت)
جذب اعضای هیات علمی (10031028000) جذب اعضای هیات علمی (10031028100) ترکیبی مشاهده لینک در سامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک 05831511213
آموزش مداوم جامعه(18051024000) _ الکترونیکی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک داخلی مدیر مرکز  1335   _   0583151  کارشناس مسئول مرکز 1340
برگزاری آزمون های علوم پزشکی و پاسخ به استعلامات مربوطه(18041026000) برگزاری آزمون های ورودی و دستیاری علوم پزشکی(18041026100) الکترونیکی مشاهده لینک در سامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک 05831511207
  برگزاری المپیادعلمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی(18041026104) ترکیبی لینک لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک 05831511202
انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور(18042581000)

تایید انتقال دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور(18042581100)

الکترونیکی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک 05831511198 مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی (واحد خدمات آموزشی)
تایید میهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور(18042581101) الکترونیکی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک 05831511198 مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی (واحد خدمات آموزشی)

 

 

ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی(18042582000)

صدور مدرک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی(18042582100) الکترونیکی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک 05831511198
صدور گواهی موقت پایان تحصیلات به دانش آموختگان دانشگاههای علوم پزشکی(18042582101) الکترونیکی مشاهده لینک در سامانه ملی خدمات دولت لینک لینک لینک 05831511204
صدور تاییدیه تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی(18042582102) الکترونیکی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک 05831511200
ارائه ریز نمرات دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی سراسر کشور(18042582103) الکترونیکی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک 05831511204 مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی (واحد دانش آموختگان)
صدور گواهی فراغت از تحصیل دانش آموختگان علوم پزشکی سراسر کشور(18042582104) الکترونیکی لینک لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک 05831511204 مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی (واحد دانش آموختگان)
ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پزشکی(18042585000)

ثبت نام دانشجویان جدیدالورد علوم پزشکی(18042585100)

ترکیبی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک 05831511200 مدیریت امور آموزشی و 


مطالب مرتبط :


فرایند ریزنمرات
19
سوالات دستیاری
23
فلو فراغت
20
سوالات ثبت نام
23
فلو ثبت نام
19
بیانیه ثبت نام
23


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر