جدول خدمات

308
عنوان خدمت نحوه ارائه زیر خدمت راهنمای استفاده از زیر خدمت اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسنامه زیر خدمت) لینک صفحه دریافت خدمت سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمات شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
عنوان خدمت کلان(شناسه خدمت) عنوان زیر خدمت(شناسه زیر خدمت)
 
ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی  (16052586000) 
امانت منابع و اسناد علمی علوم پزشکی (16052586101) حضوری مشاهده
لینک در سامانه ملی مدیریت خدمات دولت
لینک لینک لینک 05832296769-225
ارائه دسترسی به منابع علمی علوم پزشکی (16052586100) الکترونیکی  مشاهده لینک در سامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک 05832296769-225
ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی(16052587000)
 
برگزاری کارگاه های علوم پزشکی (16052587103) الکترونیکی مشاهده لینک در سامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک  05832296769
فرآیندهای انتشار کتاب (16052587102) الکترونیکی مشاهده لینک در سامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک 05831511401
انتشار مقاله در مجله دانشگاه (16052587101) الکترونیکی مشاهده لینک در سامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک 05831511401
  پرداخت پاداش مقالات علوم پزشکی به دانشجویان علوم پزشکی(16052587100) حضوری مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک

میترا هاشمی

05831511408

 مطالب مرتبط :


سوالات امانت منابع
25
سوالات انتشار کتاب
11
سوالات برگزاری کارگاه
20
سوالات انتشار مقاله
21
توافقنامه سطح خدمات
52
سوالات متداول پرداخت پاداش
34


فاقد نظر