جدول خدمات غذاودارو

437
عنوان خدمت نحوه ارائه زیر خدمت راهنمای استفاده از زیر خدمت اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسنامه زیر خدمت) لینک صفحه دریافت خدمت سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمات شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
عنوان خدمت کلان(شناسه خدمت) عنوان زیر خدمت(شناسه زیر خدمت)
آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد و محصولات و فراورده های سلامت   _ الکترونیکی مشاهده لینک در سامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک جناب آقای مهندس یزدانی-شماره 058-32248001-4 داخلی 119
صدور پروانه تاسیس داروخانه (16062251100) تاسیس داروخانه الکترونیکی مشاهده لینک در سامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک خانم دکتر فخرفاطمی شماره 058-32248001-4 داخلی 124
صدور پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های غذایی و آشامیدنی 16061654108 _ الکترونیکی مشاهده لینک در سامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک جناب آقای مهندس اسماعیل رحمتی-شماره 058-32248001-4 داخلی 112
صدور پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های آرایشی و بهداشتی 16061654106 _ الکترونیکی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک سرکار خانم فریبا اعزازی-شماره 058-32248001-4 داخلی 119
ارائه اطلاعات عوارض مصرف فرآورده سلامت محور 16061660000 _ ترکیبی مشاهده لینک در سامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک خانم دکتر فیاض شماره 058-32248001-4 داخلی 121
نظارت و بازرسی بر تأمین، توزیع و عرضه اقلام سلامت محور  16062247000 _ ترکیبی مشاهده لینک در سامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک خانم دکتر کلاته شماره 058-32248001-4 داخلی 126
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مرتبط با اقلام سلامت محور 16062248000 _ ترکیبی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک خانم دکتر زیارتی شماره 058-32248001-4 داخلی 128
تأیید صلاحیت مسئولین فنی داروخانه (صدور گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فنی داروخانه ) 16062251000 _ الکترونیکی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک خانم دکتر فخرفاطمی شماره 058-32248001-4 داخلی 124
ارائه اطلاعات دارویی کمیاب16062254102 _ ترکیبی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک خانم فرخنده شماره 058-32248001-4 داخلی 126
احراز اصالت فرآورده‌های سلامت محور 16062254104 _ الکترونیکی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک خانم دکتر بهمنی شماره 058-32248001-4 داخلی 120
ارائه فرآورده های ویژه متابولیک و شیرخشک های رژیمی یارانه ای 16061659000 _ ترکیبی مشاهده لینک درسامانه ملی مدیریت خدمات دولت لینک لینک لینک 05832248001 - 5             داخلی     123                      واحد نظارت بر فراورده   های طبیعی سنتی و مکمل 

 

 مطالب مرتبط :


بیانیه داروخانه
20
فرایند داروخانه
15
بیانیه متابولیک
29
فرایند متابولیک
22
سوالات متابولیک
21
سوالات احراز هویت
32


فاقد نظر